Všestrannost

Oddíl všestrannosti:

Mladší a starší žactvo -  neděle 16:00-17:00 (cvičitelé Pavel Václavek a Katka Kabilková)

Předškolní děti - úterý 16:00-17:00 (cvičitelka Katka Kabilková)

Rodiče a děti - úterý 10:00-11:00 (cvičitelka Irena Nolová)

cvičení senioři - úterý 11:30-12:30 (cvičitelka Irena Nolová)

 

Kontakty na jednotlivé cvičitele naleznete v sekci Kontakty!