Všestrannost

Oddíl všestrannosti:

Mladší a starší žactvo - od 15.11.2019 neděle 16:00-17:00 (cvičitelé Pavel Václavek a Katka Kabilková)

Předškolní děti - úterý 16:00-17:00 (cvičitelka Katka Kabilková)

Rodiče a děti - středa 10:00-11:00 (cvičitelka Hana Hříbalová)

Senioři - středa 11:00:12:00 (cvičitelka Hana Hříbalová)

 

Kontakty na jednotlivé cvičitele naleznete v sekci Kontakty!