Tenis

Oddíl tenisu:

Tenisový oddíl je činný od 2014, kdy bylo přihlášeno družstvo dospělých. Od té doby došlo k rychlému rozvoji jak zázemí areálu, tak i k výchově dětí a mládeže. Tenisový oddíl reprezentují děti a mládež ve všech věkových kategoriích v oblastních i celostátních soutěžích!

Sokol Lety se aktivně stará o výchovu dětí a mládeže v oblasti tenisu. Profesionální tenisové tréninky zajišťuje tenisová škola Pavla a Petra Václavkových. Podrobnosti naleznete na stránkách tenisové školy www.tenis-skola.cz nbo přímo na telefonech 777 579 146 (Pavel Václavek) a 608 539 550 (Petr Václavek) nebo na e-mailové adrese: vaclavek@tenis-skola.cz.

Kontakt na tenisový oddíl:

Jitka Strnadová - předseda oddílu        +420 608 530 459
Pavel Václavek - správce kurtů a trenér  +420 777 579 146, vaclavek@tenis-skola.cz
Petr Václavek - tenisová škola   +420 608 539 550

E-mail:  sokol@sokollety.cz